Animal husbandry: producten

Bionit-S

"Voor het beperken van vergiftigingsscade door Mycotoxines (gifstoffen)." Mycotoxines zijn gifstoffen die met enige regelmaat voorkomen in de veehouderij. Ze kunnen tot grote schade leiden bij de diergezondheid. Om de gevolgen van vergiftiging zoveel mogelijk te beperken heeft Agriton drie mycotoxinebinders in het assortiment; Zeozan, Bionit-S en Toxisorb.

EM®·1

EM® is een mengsel dat bestaat uit Effectieve Micro-organismen. Met Effectieve Micro-organismen verhoog je de natuurlijke weerstand in huis, in de bodem, bij planten en dieren en bij jezelf. Met EM-technologie gebruik je minder – of geen – detergenten, kunstmeststoffen en andere chemicaliën. Het resultaat is een hogere natuurlijke weerstand van bodem, plant, mens en dier. Bovendien wordt er meer verantwoorder en duurzamer omgegaan met de natuur en haar grondstoffen.

EM Silage®

"Meer melk uit Ruwvoer!" Een goede ruwvoerkwaliteit is voor veehouders een must en uitdaging tegelijk. EM Silage® maakt deze uitdaging realiseerbaar. Het voorkomt in- en uitkuilverlies en is een besparing op extra aanvoer van ruwvoer. EM Silage® is een vloeibaar, levend product, dat uit melkzuurbacteriën en gisten bestaat, die zorgen voor een snelle aanvangswerking en conservering. De combinatie van deze micro-organismen werkt als katalysator voor deze conservering en stabiliteit in de kuil.

PowerGrain

"Voor het optimaal ontsluiten van voedermiddelen" PowerGrain is een innovatief product om granen met hulp van een enzymatische reactie te ontsluiten, zodat voedingsstoffen beter beschikbaar komen. Voor een optimaal resultaat wordt het graan eerst geplet, waardoor de toegang tot het graan beter vrij komt. Tijdens dit proces stijgt het eiwitgehalte, wordt de ruwe celstof ontsloten en stijgt de pH naar 8,5 – 9,5. Op deze manier kunnen rantsoenen meer granen bevatten, zonder dat er pensverzuring optreedt.

Pro-Mest Totaal

‘Een kant-en-klaar product ter verbetering van alle drijfmestsoorten’ Pro-Mest Totaal is een 100% natuurlijke mestverbeteraar, die als vloeistof over de roosters wordt verdeeld. Pro-Mest Totaal beïnvloedt de omstandigheden in de drijfmest zodanig dat er een anaerobe fermentatie ontstaat (rijping onder zuurstofarme omstandigheden). Door de nieuwe formulering is Pro-Mest Totaal gemakkelijk te verdelen.

Ostrea® Zeeschelpenkalkmeel

Deze organische bron van mineralen is van groot belang voor de diergezondheid en het voorkomen van pensverzuring. Voor een natuurlijke pH-balans in de pens. Het product is rijk aan hoogwaardig Calciumcarbonaat (CaCO3) en zit boordevol essentiële sporenelementen. Door de geleidelijke oplosbaarheid zijn de mineralen lang beschikbaar. Hierdoor kan bij inzet van schelpenkalkmeel de dosering van mineralen verlaagd worden.

Syn-Vital

‘Gefermenteerde tarwezemelen met EM® (Effectieve Micro-organismen); speciaal ontwikkeld als (paarden)voeding.’ Syn-vital versterkt de darmflora en levert de nodige vezels voor een gezonde darmflora. De combinatie van pre- en probiotica in levende vorm zorgt ervoor dat er heel wat interessante stofwisselingsproducten aanwezig zijn; anti- oxidanten, organische zuren en andere bio-actieve stoffen.

TMR Organofresh

‘100% natuurlijk product ter voorkoming van schimmel- en bacteriegroei in veevoer’ TMR Organofresh is een vloeistof op basis van Effectieve Microorganismen (EM), ter preventie van schimmel- en bacteriegroei in het voer. Broei, wilde gistvorming en smaakbederf wordt zo voorkomen en het voer behoudt zo de kwaliteit. Niet alleen in de voermengwagen, maar ook bij het inkuilen van bijvoorbeeld CCM, Bierborstel en Perspulp.

Vulkamin® Granulaat

‘Een 100% natuurlijke meststof, rijk aan mineralen en sporenelementen.’ Vulkamin Granulaat is een zacht oergesteente van vulkanische oorsprong. Dit zeoliet is een 100% natuurlijke grondstof, rijk aan mineralen en sporenelementen. Het wordt in de land- en tuinbouw veelvuldig toegepast, onder andere als boxenstrooisel, maar ook als meststof in granulaatvorm. Op dit moment is er in de landbouw veel aandacht voor de hoofdelementen Stikstof, Fosfaat en Kali: Een eenzijdige bemestingsaanpak waarbij het belang van de noodzakelijke sporenelementen naar de achtergrond verdwijnt.

Vulkamin® Oergesteentemeel

‘Een 100% natuurlijke boxenstrooisel, rijk aan mineralen en sporenelementen.’ Vulkamin is een zacht oergesteentemeel van vulkanische oorsprong. Dit zeoliet is een 100% natuurlijke grondstof, rijk aan mineralen en sporenelementen. In de veehouderij wordt Vulkamin ingezet ter verbetering van de hygiëne in ligboxen. Het bindt de uit mest afkomstige ammoniak en heeft in het ligbed een sterk bacterie-onderdrukkend effect. Bovendien is Vulkamin niet agressief voor uiers en spenen.

Zeosan

Voor het beperken van vergiftigingsschade door Mycotoxines (gifstoffen). Zeosan is een diervoeder die voor 100 % uit vulkanisch zeoliet gesteentemeel bestaat. Zeolieten hebben de bijzondere eigenschap dat ze een positief effect hebben op de ontwikkeling van micro-organismen. De structuur van zeolieten wordt door micro-organismen als een beschutte plaats ervaren, waardoor de micro-organismen beter kunnen gedijen.