EM Silage®

“Meer melk uit Ruwvoer!”

EM Silage®: gras en mais
EM Silage® is een bacteriepreparaat die in tegenstelling tot vele andere bacteriepreparaten, naast melkzuur bacteriën ook gisten bevat. Het is een kant-en-klaar product , dat enkel nog met water moet worden verdund.

Een goede ruwvoerkwaliteit is voor veehouders een must en uitdaging tegelijk. EM Silage® maakt deze uitdaging realiseerbaar. Het voorkomt in- en uitkuilverlies en is een besparing op extra aanvoer van ruwvoer. EM Silage® is een vloeibaar, levend product, dat uit melkzuurbacteriën en gisten bestaat, die zorgen voor een snelle aanvangswerking en conservering. De combinatie van deze micro-organismen werkt als katalysator voor deze conservering en stabiliteit in de kuil. Ook tijdens het uitkuilen en stalvoeren voorkomt het broei en zorgt het voor fris voer, voor het voerhek.

Voordelen Agriton EM Silage®:

  • Snelle aanvangswerking, doordat het product leeft.
  • Zowel homo- als heterofermentatieve melkzuurbacteriën.
  • Dubbele werking tegen broei door vorming azijnzuur en invloed gecultiveerde gisten.
  • Eén jaar houdbaar in de verpakking; meermaals te gebruiken.
  • Voor gras en maïs te gebruiken.

Werking melkzuurbacteriën
In EM Silage® zitten homo- en heterofermetatieve melkzuurbacteriën. Deze produceren naast melkzuur ook azijnzuur, waarbij azijnzuur ook na het uitkuilen een sterk broeiremmend effect heeft. De aanwezige melkzuurbacteriën zetten een deel van de suikers om in onder andere melkzuur. Dat zorgt voor pH-daling en uiteindelijk stabiele (= goed houdbaar) kuil. De suikers worden in dit proces ‘doorgeknipt’ en gaan, in tegenstelling tot sommige beweringen, dus niet verloren. Door het ‘knippen’ ontstaan er zuren met voederwaarde voor de dieren. De andere bacteriën en schimmels in de kuil zorgen onder zuurstofloze omstandigheden voor voorfermentatie, waarbij anti-oxidanten en vitaminen vrijkomen. Daarnaast is goed gefermenteerde kuil voor micro-organismen in de pens veel makkelijker te verteren.

Werking gisten
Wilde gisten zijn in kuil een grote bron van broei. De gecultiveerde gisten in EM Silage® concurreren met de wilde gisten en voorkomen deze broei. Ook ondersteunen de gecultiveerde gisten de penswerking van het dier.

Onderzoek EM Silage® als kuilverbeteraar
De grafiek laat zien dat de behandelde kuil door EM Silage® een snellere pH daling heeft en met een lagere pH eindigt dan het onbehandelde product. Hierdoor blijft kuil na opening langer stabiel.

Dosering
80 ml per ton in te kuilen product.
Voor een goede verdeling oplossen in minimaal 4 liter water, per ton product.

Bekijk hier de EM Silage® gras en mais folder.

Bekijk hier onderzoek naar de toepassing van Effectieve Micro-Organismen (EM) als kuilverbeteraar. P.G. van Wikselaar en S.J.W.H. Oude Elferink Rapport ID- Lelystad no. 2165