Bokashi

Bokashi is het Japanse woord voor “goed gefermenteerd organisch materiaal”. Het is een kringloopconcept om reststromen om te vormen tot bodemvoeding. Doel hierbij is om de organische stof in de bodem te verhogen en voedergewassen te voorzien van de nodige nutriënten. Bokashi zorgt er bovendien voor dat schrale gronden meer sponswerking krijgen. Dit betekent meer vochtbergend vermogen in vochtige tijden en meer vochtafgevend vermogen in droge tijden. Voor zware kleigronden zorgt bokashi juist voor betere bewerkbaarheid en betere structuur.

Bokashi ontstaat door organisch materiaal te laten fermenteren met hulp van Effectieve Micro-organismen. Men kan naast bermmaaisel, ook uitstekend stalmest of tarwestro met drijfmest ferementeren tot bokashi. Hiermee maakt men een uitstekende bodemverbeteraar.

Voordelen van Bokashi:

-Optimale voeding voor bodemleven
-Verhoogt de organische stofbalans
-Ziekte-onderdrukkende werking bodem
-CO2- en NH3 uitstoot nihil
-Hergebruik van eigen reststromen
-Houdt mineralen binnen de bedrijfskringloop
-Besparing afvoerkosten reststromen

Bokashi maken:

Bokashi kan van haast elk type vers organisch materiaal worden gemaakt: Denk hierbij aan vaste mest,
drijfmest, mislukte graskuil, riet, tarwestro, bladeren, houtsnippers, maar ook aan berm en natuurmaaisel.

In alle gevallen wordt er Microferm(1), Zeeschelpenkalk (2) en Kleimineralen (3) toegevoegd. Hiermee wordt een goede
fermentatie en de kwaliteit van het eindproduct gewaarborgd. Alles goed
wordt gemengd en minimaal 8 weken luchtdicht afgesloten.

Zie voor meer info de Bokashi Folder

Producten

Bokamix
Bokamix: Een kant-en-klaar mix van Edasil kleimineralen en Ægir zeeschelpenkalk, te gebruiken voor het maken van Bokashi.
Edasil
Edasil kleimineralen zijn kleikorrels , 0.5 – 2 mm groot, en worden gewonnen in Zuid-Duitsland. Deze kleideeltjes spelen in de bodem een zeer belangrijke rol bij bodemvruchtbaarheid. Ze kunnen het vocht in de bodem zeer goed reguleren, bevatten onmisbare sproenelementen en vormen een belangrijk onderdeel van het “kleihumus complex” (HKC).
Microferm
Actieve micro-organismen voor een betere omzetting! Microferm zijn effectieve micro-organismen (EM®), kant-en-klaar voor gebruik. Het is een mengsel van acieve bacteriën, schimmels en gisten. Microferm verhoogt het natuurlijk evenwicht en de biodiversiteit, zorgt voor een betere en efficiëntere omzetting, is eenvoudig en niet duur. Microferm is niet schadelijk voor machines, bodem, plant, dier en mens.
Ægir
Ægir Zeeschelpenkalk, voor een gereguleerde PH stabilisatie en voor het verbeteren van het bodemleven. Het is een 100% natuurlijk product aangemaakt door levende organismen uit de zee. De schelpen zijn gereinigd, verhit en uniform vermalen. Het is een grove kalkbron met een langdurige werking voor een stabiele pH.