Wetenschappelijke onderbouwing van Bokashi

Bokashi wordt al enige jaren onder meer in de landbouw toegepast. Agriton heeft een meerjarig onderzoek lopen bij proefboerderij SPNA. In de volgende lezing door Jan Feersma Hoekstra wordt onder meer ingaan op dit onderzoek en andere onderzoeken die al zijn uitgevoerd. Bijvoorbeeld over het effect op de bodem en gewas.

Bekijk hier de lezing
Bekijk hier de lezing door Jan Feersma Hoekstra.