Bokashi lijkt goede voeding voor bodemleven

Bokashi lijkt een interessantere voedingsbron voor het bodemleven dan compost. Dat blijkt uit ervaringen van de telersgroep Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart (H-Wodka) in samenwerking met waterschap Hollandse Delta.

De bokashimethode, om van organische reststromen een bodemverbeteraar te maken, berust op fermenteren. Fermentatie is een anaerobe omzetting van organische stof door micro-organismen, die (nagenoeg) gepaard gaat met behoud van de energiewaarde van het uitgangsmateriaal. Fermentatie geeft geen noemenswaardige warmteontwikkeling, er komen geen CO2 en H2O vrij en het gewicht blijft praktisch gelijk.

Fermenteren leidt tot een verhoging van de zuurgraad door de omzetting van suikers in melkzuur, onder invloed van melkzuurbacteriën die van nature aanwezig zijn. De hoge zuurgraad tast de huid van onkruidzaden aan en maakt ze gevoelig voor afbraak door micro-organismen. Door de verhoging van de zuurgraad stopt het fermentatieproces. Er ontstaat na acht à tien weken een stabiele toestand. In deze fase wordt het omgezette organische materiaal geconserveerd.

Bekijk hier het volledige artikel!